Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Stoop onderhoudt de openbare ruimte in haar werkgebied op een duurzame manier. Het verantwoord omgaan met mens en milieu is daarbij van groot belang.

  • 100+ medewerkers actief in seizoen
  • 12,5% Social Return On Investment
  • 70 medewerkers in vaste dienst
Windmolen header bewerkt.jpg

Zorg voor het milieu 

Zorg voor het milieu en een duurzame leef- en werkomgeving zijn belangrijk. Voor haar bedrijfsactiviteiten wil Stoop daarom zo duurzaam mogelijk met energie omgaan. Op het dak van het bedrijfspand zijn 116 zonnepanelen geïnstalleerd. Samen met twee windmolens wordt hiermee voorzien in een derde deel van het dagelijkse energieverbruik.

Groenrecycling 

Als groene onderneming houdt Stoop zich ook bezig met groenrecycling, waarbij de circulaire economie centraal staat. Met gespecialiseerd materieel en personeel worden diverse reststromen bewerkt tot herbruikbare grondproducten (compostering), biomassa (energiecentrales) en grondstoffen voor biogas (anaerobe vergisting).

Sociale investering 

Stoop is gericht op sociale verbetering. Dit gebeurt niet alleen door investering in veiligheid op de werkplek en het kwalificeren van medewerkers, maar ook door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een kans te geven in haar bedrijfsonderdeel ‘Groen/maat bedrijfsgroen’.

Groen/maat bedrijfsgroen

Groen/maat bedrijfsgroen is een initiatief dat is ontstaan uit een samenwerking tussen Stoop Groenvoorziening en het leerwerkbedrijf WerkSaam Westfriesland. Via leer-werktrajecten worden mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt voorbereid op een reguliere baan. Tevens voldoet het bedrijf op deze manier ruimschoots aan de hedendaagse eisen vanuit de Participatiewet.


Klik hier voor voor de documenten van de eisen 4.A.1 en 3.D.1, welke op de SKAO-website staan gepubliceerd.