landje

Wie zijn wij:

Stoop Groenvoorziening is op 27 december 1967 opgericht in het Noord-Hollandse Waarland. In eerste instantie houdt het bedrijf zich alleen bezig met gewasbescherming, chemische onkruidbestrijding en de handel in bestrijdingsmiddelen. Begin jaren zeventig legt Stoop Groenvoorziening zich steeds meer toe op de groenvoorziening in de breedste zin van het woord. Tegenwoordig zijn boomverzorging, baggerwerken, waterbouw en groenrecycling ook volwaardige onderdelen van het dagelijkse werkpakket van de onderneming.

Vacatures

Stoop Boomverzorging is op zoek naar een:

Aankomend Boomverzorger / European TreeWorker

Op het kantoor in Waarland heeft Stoop Groenvoorziening een vacature voor:

Medewerker Bedrijfsbureau

stoop-vacatur-ava
pijltjedown

Met dit materieel werken wij:

groenrey

Groenvoorziening

Bekijk hier een overzicht van het materieel dat wij gebruiken bij groenvoorziening.
Kijk hier >

groenrey-02

Boomverzorging

Bekijk hier een overzicht van het materieel dat wij gebruiken bij boomverzorging.
Kijk hier >

groenrey-03

Groenrecycling

Klik hier voor een overzicht van het materieel dat wij gebruiken bij groenrecycling.
Kijk hier >

pointup
pointdown_white
  • aanleg, renovatie en onderhoud van gazon, bedrijfstuinen, parken en stadswijken
  • chemische onkruidbestrijding, bermen (ecologisch) maaien
  • schouwen en het aanleggen en renoveren van speelplaatsen
  • boomonderzoek, aanplanten, snoeien, kappen, verplanten
  • vijvers, stadsgrachten, waterpartijen, sloten, boomschorsdammen, waterbeheeringsprojecten, sanering waterbodem
  • groeiplaatsverbetering, erkend Iepenhout verwerking
  • beschoeiing, damwanden, natuurvriendelijke oevers, sierwaterbouw, natuurherstelproject, helophytenfilter
  • eigen compostering, groenafval, biomassa, composteerbaar recycling/compostering

Vitaalgroen

Sterk beplantingsconcept met Vitaalgroen

Een verrassend kleurrijk beplantingsconcept dat de biodiversiteit stimuleert en de belevingswaarden van de openbare ruimte vergroot. De juiste plant op de juiste plaats en het centraal stellen van de natuur, vormen de uitgangspunten van VITAALGROEN. Vakkundige aanleg volgens de gestelde richtlijnen en beheermethoden, resulteert in vitale (duurzame) beplanting en reductie van kosten. Lees meer…

Ondersteuning bij uitvoering Flora- en Faunawet

Uw werkzaamheden van planvorming tot oplevering geheel conform de regels van de Flora- en Faunawet laten uitvoeren, dit is wat Stoop Groenvoorziening u kan bieden. Elk werk is maatwerk en is onder meer afhankelijk van de aard, de locatie en de uitvoeringtermijn van de werkzaamheden.